ZAKRUŽOVANIE PLECHOV

Naša spoločnosť ponúka zákazníkom zakružovanie plechov na 4-valcovej ZAKRUŽOVAČKE VBH 3100/60.

Vďaka plynule meniteľným otáčkam, plynule variabilnému prítlaku a pracovnému režimu kalibrácie, naše zakružovanie plechov ponúka úplnú kontrolu procesu.

 

Ak potrebujete docieliť presné zakružovanie oceľových plechov, máme pre Vás presne to, čo hľadáte.

zakružovanie plechov
zakružovanie plechov na štvorvalcovej zakružovačke VBH 3100/60

ZAKRUŽOVAČKA VBH 3100/60 Hydrotronic využíva to najlepšie z dnešnej dostupnej technológie: digitálny riadiaci systém a hydraulické riadenie prietoku pomocou proporcionálnych ventilov.

Tento systém je úplne necitlivý na opotrebovanie, vďaka čomu je zachovaná vysoká presnosť polohovania stroja.

Paralelnosť horného a spodného valca je plne riadená digitálnym „vysokorýchlostným“ systémom FIELD BUS.

Digitálna regulačná technika pre zakružovanie plechov s hydraulickými proporcionálnymi ventilmi. Presnosť rovnobežnosti 0,1 mm.

 

Parametre a možnosti zakružovania plechov:

zakružovanie plechov
systém štyroch valcov pre zakružovanie plechov

– Počet valcov: 4ks, dĺžka valcov: 3100 mm

– Priemer horného valca: 520 mm

– Priemer centrálneho spodného valca: 520 mm

– Priemer bočných valcov: 430 mm  

– Hrúbka plechu zakruženia: 50 mm (s medzou klzu 240 MPa, pri šírke plechu 3000 mm, s vnútorným priemerom  zakruženého valca od 2500 mm do 2750 mm)

– Vnútorný priemer zakrúženého valca: min. 580 mm (s medzou klzu 360 MPa,pri šírke plechu 3000 mm a hrúbke plechu 20 mm).

– Horná centrálna podpera s podpornou kapacitou aspoň 3,5 tony a maximálnym podporovaným priemerom zakružovaných plechov min. 4000 m

zakružovanie plechov
zakružovanie plechov väčších rozmerov

– Bočná podpera s kapacitou 2,3 tony

– Inštalovaný výkon: 90 HP

– Zakružovanie kužeľov

– Tvrdené a leštené valce (aspoň 45 HR Rockwel)

– Garantovaná ohybová kapacita zakružovačky schopnosť zakružiť plech hrúbky 50 mm a šírky 3000 mm

zakružovanie plechov S355 (s medzou klzu 360 MPa) hrúbky 20 mm a šírky 3000 mm na priemer min. 580 mm, CNC riadenie so zobrazením zakružovania plechov a možnosťou vytvorenia kompletného programu pred-ohybu alebo zakružovania so všetkými sekvenciami pre požadovaný tvar na základe vložených údajov: polomer, hrúbka, šírka, typ materiálu. v

 

– Typ CNC riadenia s 3D simuláciou s aickým programovým režimom pre tvary s jedným a viacerými polomermi. Viacnásobný bezpečnostný systém proti preťaženiu. Automatická kompenzácia rýchlosti, hydraulická brzda otáčania valcov.

 

Zakružovanie plechov na ZAKRUŽOVAČKE VBH 3100/60 používa PPS paralelný systém. Je to najpokročilejší systém pre zakružovanie plechov ktorý je dnes dostupný na trhu.v

Antifrikčné lineárne vedenia systému ALG

zakružovanie plechov
technológia vedenia valcov na zakružovačke

Dizajn lineárnych vedení je jediný systém, ktorý môže poskytnúť potrebnú tuhosť stroja a dokonalú geometriu pre všetky druhy ohýbacích operácií.

Lineárna konštrukcia umožňuje kompaktnú geometriu stroja („minimálnu stredovú vzdialenosť medzi dvoma bočnými valcami“ nemožno dosiahnuť s výkyvnou konštrukciou), ktorá je nevyhnutná pre presnosť ohýbania.

Lineárna konštrukcia umožňuje zakružovanie plechov v najlepších a ideálnych geometrických podmienkach pri valcovaní materiálov s vysokou medzou klzu, čím sa znižuje efekt spätného otvárania a tiež je možné docieliť oveľa menšie priemery ohybu v porovnaní s kyvnou konštrukciou.

Presné zakružovanie plechov vyžaduje rovnobežnosť valcov v ohýbacom stroji. Tá je kľúčovým faktorom pre presnosť zakružovania plechov.

POKROČILÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Pre zakružovanie plechov sa využíva plynule variabilné nastavenie rýchlosti a plynule meniteľný ohýbací tlak.

Hydraulický systém je operačným jadrom VBH: riadi všetko od pohonu ohýbacích valcov až po pohyb ohýbacích valcov, naklápanie a všetky ostatné prídavné zariadenia.

Prostredníctvom digitálneho riadiaceho systému riadime pomocou vyhradených hydraulických proporcionálnych ventilov tlak a prietok, aby sme mohli zvoliť najvhodnejšiu rýchlosť počas každého výrobného kroku a maximálnu silu zovretia stredného spodného valca, aby sa prispôsobila charakteristikám zakružovaného plechu.

Možnosť voľby nízkych tlakov pre zakružovnie plechov tenkých rozmerov.

Vďaka plynule meniteľnému tlaku a plynulému nastaveniu rýchlosti bude máme plnú kontrolu nad procesom v akejkoľvek situácii zakružovania plechov.

zakružovanie plechov s pokročilým hydraulickým systémom
                        
zakružovanie plechov
zakružovanie plechov s pokročilým hydraulickým systémom
 

Návrat hore